Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Международна конференция на тема 'Картиране и оценка на сладководни и морски екосистемни услуги в България'В края на месец март 2017 г., в рамките на проект "FEMA", ще се проведе конференция с международно участие на тема "Картиране и оценка на сладководните и морски екосистемни услуги в България". Събитието е насрочено за 31 март 2017 г. от 9.30 ч. в хотел Метрополитън, гр. София.

Целта на конференцията е да се представят напредъка и постигнатите резултати по проекта, да се обмени опит, както и да се индентифицират добрите практики при картиране и оценка на екосистемните услуги.

В рамките на конференцията, организираме постерна сесия на тема "Сладководни и морски екосистеми и екосистемни услуги". 

За повече информация се обръщайте към Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България, които отговарят за организацията и логистиката на събитието. 


За контакти – тел. 02/983-52-18 или office@freshwater-ecoservices-bg.eu.